Back to listing

"Het eb en vloed van de woordenschat" [The ebb and flow of vocabulary]

Evolution

Date: 9 February 2015

From Bruno van Wayenburg:

Zelfplagiaat, vallei-orgasme en stemfie: nieuwe woorden verschijnen voortdurend in talen. Maar ze verdwijnen ook. Wie kent nog maankalf, fezikker of knuren? (Misgeboorte, fluisteraar, luieren.) Volgens taalkundigen onder leiding van Simon Greenhill van Australian National University in Canberra heeft het aantal sprekers van de talen invloed op die eb en vloed van de woordenschat (PNAS, early edition online). Talen met weinig sprekers verliezen sneller woorden, en talen met veel sprekers krijgen er juist gemakkelijker woorden bij, zo blijkt uit een analyse van Polynesische talen.

Read more here (Dutch, paywall).

  • Australian Government
  • The University of Queensland
  • Australian National University
  • The University of Melbourne
  • Western Sydney University