2019 Visitors

ANU: Australian National University; UM: University of Melbourne; UQ: University of Queensland; WSU: Western Sydney University

January

 • Daan van Esch (WSU)
 • Norikazu Kogura (ANU)
 • Tony Woodbury (WSU)
 • Rafael Nunez (WSU)
 • Maia Ponsonnet (ANU)

February

 • Stephen Levinson (ANU)
 • Penny Brown (ANU)
 • Norikazu Kogura (ANU)
 • Wei Han (ANU)
 • Maia Ponsonnet (ANU)

March

 • Norikazu Kogura (ANU)
 • Alexander Adelaar (ANU)
 • Wei Han (ANU)
 • Greg Cassagne (WSU)

April

 • Norikazu Kogura (ANU)
 • Wei Han (ANU)
 • Brendan Weekes (ANU)

May 

 • Norikazu Kogura (ANU)
 • Wei Han (ANU)

June

 • Norikazu Kogura (ANU)
 • Wei Han (ANU)

July

 • Wei Han (ANU)
 • Mary Walworth (ANU)
 • Anita Auer (ANU)
 • Mattis List (ANU)
 • Hirosi Nakagawa (ANU)
 • Nigel Vincent (ANU)
 • Nay San (ANU)
 • Russell Gray (ANU)

August

 • Wei Han (ANU)
 • Nay San (ANU)
 • Tony Woodbury (ANU)

September

 • Jean-Christophe Verstraete (ANU) 

October

 

November

 

December

 • Duong Thu Hang (UM)
 • Vu Thi Thanh Huong (UM)
 • Nguyen Thu Quynh (UM)

 

 • Australian Government
 • The University of Queensland
 • Australian National University
 • The University of Melbourne
 • Western Sydney University