2019 Visitors

ANU: Australian National University; UM: University of Melbourne; UQ: University of Queensland; WSU: Western Sydney University

January

 • Daan van Esch (WSU)
 • Norikazu Kogura (ANU)
 • Tony Woodbury (WSU)
 • Rafael Nunez (WSU)
 • Maia Ponsonnet (ANU)

February

 • Stephen Levinson (ANU)
 • Penny Brown (ANU)
 • Norikazu Kogura (ANU)
 • Wei Han (ANU)
 • Maia Ponsonnet (ANU)

March

 • Norikazu Kogura (ANU)
 • Alexander Adelaar (ANU)
 • Wei Han (ANU)

April

 • Norikazu Kogura (ANU)
 • Wei Han (ANU)

May 

 • Norikazu Kogura (ANU)
 • Wei Han (ANU)

June

 • Norikazu Kogura (ANU)
 • Wei Han (ANU)

July

 • Wei Han (ANU)

August

 • Wei Han (ANU)

September

October

November

December

 

 • Australian Government
 • The University of Queensland
 • Australian National University
 • The University of Melbourne
 • Western Sydney University