2017 Visitors

ANU: Australian National University; UM: University of Melbourne; UQ: University of Queensland; WSU: Western Sydney University

January
 • Uta Reinöhl (ANU)
 • Rafal Rzepka (ANU)
 • Adam Kendon (ANU)
 • Russell Gray (ANU)
 • Maia Ponsonnet (ANU)
 • Morten Christiansen (ANU)
 • Robyn Ober (UM)
 • Rhonda Oliver (UM)
February
 • Uta Reinöhl (ANU)
 • Rafal Rzepka (ANU)
 • Russell Gray (ANU)
 • Samantha Disbray (ANU)
 • John Mansfield (ANU)
 • Nikolaus Himmelmann (ANU; UM)
 • Hiroki Nomoto (UM)
 • Robyn Ober (UM)
 • Rhonda Oliver (UM)
 • Patience Epps (ANU)
 • Shana Poplack (ANU; UM; UQ; WSU)
March
 • Uta Reinöhl (ANU)
 • Rafal Rzepka (ANU)
 • Nikolaus Himmelmann (ANU)
 • Stephen Levinson (ANU)
 • Richard Moore (ANU)
 • Hiroki Nomoto (UM)
April
 • Uta Reinöhl (ANU)
 • Rafal Rzepka (ANU)
 • Richard Moore (ANU)
 • Elizabeth Lanza (UM)
 • Kendall King (UM)
 • Hiroki Nomoto (UM)
 • Maia Ponsonnet (ANU)
May 
 • Uta Reinöhl (ANU)
 • Rafal Rzepka (ANU)
June
 • Uta Reinöhl (ANU)
 • Rafal Rzepka (ANU)
 • Mary Walworth (ANU)
July
 • Eva Schultze-Berndt (ANU)
 • Uta Reinöhl (ANU)
 • Rafal Rzepka (ANU)
 • David Osgarby (ANU)
 • Keita Kurabe (UM)
 • Mary Walworth (ANU)
 • Jill Vaughan (UQ)
August
 • Jill Vaughan (UQ)
 • Rafal Rzepka (ANU)
 • David Osgarby (ANU)
 • Jean-Christophe Verstraete (ANU; UQ)
 • Eva Schultze-Berndt (ANU)
 • Keita Kurabe (UM)
 • Mary Walworth (ANU)
 • Uta Reinöhl (ANU)
 • John Haviland (ANU)
 • Hideo Sawada (UM)
September
 • Rafal Rzepka (ANU)
 • Keita Kurabe (UM)
 • Daniel Dor (ANU; UQ; UM)
 • Mary Laughren (ANU)
October
 • Keita Kurabe (UM)
 • Barbara Kelly (ANU)
 • Mark Harvey (ANU)
November
 • Keita Kurabe (UM)
 • Damir Cavar (ANU)
 • Mary Laughren (ANU)
 • Barbara Kelly (ANU)
 • Mengistu Amberber (ANU)
 • Martin Haspelmath (ANU)
 • Balthasar Bickel (ANU)
 • Sabine Stoll (ANU)
 • Francesco Gardani (ANU)
 • Gwendolyn Hyslop (ANU)
 • Mare-Eve Ritz (ANU)
 • Amy Perfors (ANU)
 • Peter Hiscock (ANU)
 • Bert Roberts (ANU)
 • Laura Weyrich (ANU)
 • Raymond Tobler (ANU)
December
 • Keita Kurabe (UM)
 • Australian Government
 • The University of Queensland
 • Australian National University
 • The University of Melbourne
 • Western Sydney University