2016 Visitors

ANU: Australian National University; UM: University of Melbourne; UQ: University of Queensland; WSU: Western Sydney University

January
 • Morten Christiansen (ANU)
 • Rena Torres Cacoullos (ANU)
 • Jiyoun Choi (WSU)
February
 • Morten Christiansen (ANU)
 • Rena Torres Cacoullos (ANU)
 • Peter Trudgill (ANU)
 • James Stanford (ANU)
 • Russell Gray (ANU)
 • Nigel Fabb (ANU)
 • Ina Bornkessel-Schlesewsky (UM)
 • Matthias Schlesewsky (UM)
 • Yalmay Yunupingu (UM)
 • Robyn Beecham (UM)
 • Jiyoun Choi (WSU)
 • Maria Poala D'Imperio (WSU)
March
 • Amy Bidgood (ANU)
 • Elna Mihas (UM)
 • Andrea Chiba (UQ)
 • Deborah Forster (UQ)
 • Jiyoun Choi (WSU)
 • Tiarnah Ahfat (WSU)
 • Delvean Ahfat (WSU)
 • Lee Rosas (WSU)
April
 • Amy Bidgood (ANU)
 • Uta Reinöhl (ANU)
 • Ulrike Mosel (ANU)
 • Ruth Berman (ANU)
 • Christoph Harbmeier (ANU)
 • Jeff Siegel (UM)
 • Eva Schultze-Berndt (UQ)
 • Jiyoun Choi (WSU)
May
 • Uta Reinöhl (ANU)
 • Dominique Estival (UM)
 • Christopher Carignan (UM)
 • Jill Vaughan (UM)
 • Jiyoun Choi (WSU)
June
 • Uta Reinöhl (ANU)
 • Joseph Brooks (ANU)
 • Martin Kohlberger (ANU)
 • Alba Tuninetti (ANU)
 • Jiyoun Choi (WSU)
 • Jessica Mathie (WSU)
July
 • Uta Reinöhl (ANU)
 • Hilary Chappell (ANU)
 • Vahihiria Auti (ANU)
 • Jill Vaughan (UQ)
 • Jiyoun Choi (WSU)
 • Jessica Mathie (WSU)
August
 • Uta Reinöhl (ANU)
 • Vahihiria Auti (ANU)
 • Felicity Meakins (ANU)
 • Miriam Meyerhoff (ANU)
 • Rachel Hendrey (ANU)
 • Robert Forkel (ANU)
 • Russel Gray (ANU)
 • Cecilia Heyes (ANU)
 • Simon Kirby (ANU)
 • He Wei (UM)
 • Ulrike Mosel (UM)
 • Felicity Meakins (UM)
 • Jesse Stewart (UQ)
September
 • Uta Reinöhl (ANU)
 • Marisa Casillas (ANU)
 • Vahihiria Auti (ANU)
 • Brenda Croft (UM; UQ)
 • Nandini Iyer (UM; UQ)
 • Matt Spike (UM)
 • Ben Fulcher (UM: UQ)
 • Chris Culy (UQ)
October
 • Uta Reinöhl (ANU)
 • Vahihiria Auti (ANU)
 • Hien Pham (ANU)
 • Nguyen Hu Hoanh (ANU)
 • Joseph Lo Bianco (ANU)
 • Stephen May (ANU)
 • Sharon Harvey (ANU)
 • Ben Foley (ANU)
 • Simon Gonzalez (UM; UQ)
November
 • Uta Reinöhl (ANU)
 • Kimberley Christen (ANU)
 • Toshiki Osada (ANU)
 • Maki Purti (ANU)
 • Mary Walworth (ANU)
 • Greville Corbett (UM; UQ)
 • Greg Stump (UM)
 • Stacy Anderson-Toomey (UM; UQ)
 • Lauren Brooker (UM)
 • Elinor Payne (UM)
 • Tamara Joshua (UQ)
 • Angelina Joshua (UQ)
 • Grant Thompson (UQ)
 • Ina Bornkessel-Schlesewsky (WSU)
 • Tegan Cruwys (WSU)
 • Astrid Hopfensitz (WSU)
 • Matthias Schlesewsky (WSU)
 • Elinor Payne (UM)
December
 • Franklin Chang (ANU)
 • Morten Christiansen (ANU)
 • Uta Reinöhl (ANU)
 • Toshiki Osada (ANU)
 • Maki Purti (ANU)
 • Mary Walworth (ANU)
 • Vsevolod Kapatsinski (ANU)
 • Felicity Cox (UM)
 • Stacy Anderson-Toomey (UM: UQ)
 • Christian Dohler (UM)
 • Tamara Joshua (UQ)
 • Angelina Joshua (UQ)
 • Grant Thompson (UQ)
 • Christian Dohler (UQ)
 • Elinor Payne (UM)
 • Australian Government
 • The University of Queensland
 • Australian National University
 • The University of Melbourne
 • Western Sydney University